Služby

Služby

OSTRAHA MAJETKU A OSOB

  • připojíme váš objekt na pult centralizované ochrany
  • zajistíme  rychlý výjezd naší zásahové skupiny v případě napadení vašeho objektu
  • naši zkušení bodyguardi ochrání vás, vaši rodinu, cennosti, finanční hotovost
  • zajistíme kulturní a sportovní  akce pořadatelskou službou

SOUKROMÝ DETEKTIV

  • zajišťování skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v občansko-právních i trestních sporech
  • vyhledávání protiprávních jednání ohrožující obchodní tajemství
  • hledání majetku a osob
  • vyhodnocování bezpečnostních situací a zpracování plánů ochrany, bezpečnostní audity

Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

  • Naše technická skupina navrhne nejlepší technické řešení ochrany vašeho majetku a  provede instalaci  bezpečnostního zařízení s následnou kontrolou a údržbou.

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás